Zoeken

Ja, ik ontvang graag
maandelijks jullie nieuws!

Ik ben geïnteresseerd in:

algemene nieuwsbrief
dans
literatuur
muziektheater
popmuziek
theater
makersnieuwsbrief

ANBI

Gegevens De Nieuwe Oost

De Nieuwe Oost is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan De Nieuwe Oost. Omdat De Nieuwe Oost is ontstaan uit drie verschillende organisaties, zijn hieronder ook de gegevens van Generale Oost, Productiehuis Oost-Nederland en Wintertuin opgenomen.

Per 1 januari 2014 is het verplicht voor ANBI instelling om de volgende gegevens over de organisatie te publiceren:

Bestuur / Artistieke leiding
Maike Fleuren, Frank Tazelaar & Eve Hopkins. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
Rento Zoutman, Sef Maessen & Willem Hillenius. Onze raadsleden ontvangen geen beloning voor hun taken.

RSIN: 852254507

Statuten
De stichting heeft ten doel: de bevordering van cultuur, waaronder begrepen de lees-, schrijf-, theatercultuur, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De activiteiten van de stichting hebben tot doel de huidige cultuur een vitaal en relevant onderdeel te laten zijn van de hedendaagse cultuurbeleving. De stichting kan haar doel onder meer verwezenlijken door middel van:

-Het organiseren van (theater)festivals en evenementen. Hiermee richt de stichting zich op het presenteren en programmeren van cultuur en andere kunstvormen.

– Het produceren en ontwikkelen van genreverbindende producties, voorstellingen en evenementen, het verstrekken van productieopdrachten en het begeleiden van kunstenaars. Hiermee richt de stichting zich op het stimuleren, ontwikkelen, verdiepen en verbreden van cultuur en andere kunstvormen.

Downloads:
Statuten (worden momenteel gewijzigd)
Jaarverslag en jaarrekening volgen

De Nieuwe Oost theater en dans (voorheen Generale Oost)

Stichting Generale Oost is de theater en dans-tak van De Nieuwe Oost

Bestuur / Artistieke leiding
Eve Hopkins, Maike Fleuren en Frank Tazelaar

Raad van Toezicht
Wiebe Gerritsma, Thomas Smit. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht.

Beloning personeel en directie
volgens CAO Toneel en Dans.

RSIN: 852254507

Bezoekadres: Rijnstraat 42, 6811 EX Arnhem
Postadres: Postbus 1132, 6801 BC Arnhem

Downloads
Statuten (worden momenteel gewijzigd)
Jaarverslag en jaarrekening 2017

De Nieuwe Oost I Wintertuin

Stichting de Wintertuin is de literaire tak van De Nieuwe Oost.

De activiteiten van de stichting hebben tot doel de huidige literaire cultuur een vitaal en relevant onderdeel te laten zijn van de hedendaagse cultuurbeleving, door middel van het organiseren van festivals en evenementen en het produceren en ontwikkelen van genreverbindende producties.

Bestuur / Artistieke leiding
Eve Hopkins, Maike Fleuren en Frank Tazelaar

Raad van Toezicht
Rento Zoutman, Sef Maessen & Willem Hillenius. Onze raadsleden ontvangen geen beloning voor hun taken.

Beloning personeel en directie
Conform CAO Uitgeverijen.

RSIN: 008004006

Bezoekadres: Wezenlaan 71, 6531 MK Nijmegen
Postadres: Postbus 1009, 6501 BA Nijmegen

Downloads:
Statuten (worden momenteel gewijzigd)
Jaarverslag en jaarrekening 2017

De Nieuwe Oost I pop (Productiehuis Oost-Nederland)

Stichting Productiehuis Oost-Nederland is de popmuziek-tak van De Nieuwe Oost.

De stichting heeft als doel het genereren van structurele ruimte om nieuw multidisciplinair cultureel aanbod te realiseren op bovenstedelijke schaal in de provincies Overijssel en Gelderland.

Bestuur
Maike Fleuren, Frank Tazelaar & Eve Hopkins.

Beloning personeel en directie
De beloning van personeel en directie volgt de CAO Welzijn.

RSIN: 811330539

Bezoekadres: Bagijnenstraat 11, 7411 PT Deventer

Downloads:
Statuten (worden momenteel gewijzigd)
Jaarverslag en jaarrekening 2017